O mnie

Pomimo, że wszyscy odradzali mi studiowanie prawa, postanowiłam spełniać swoje marzenia i dążyć własną drogą.

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim nauczyły mnie teoretycznej strony prawa, ale dopiero staż oraz aplikacja w renomowanej świdnickiej kancelarii sprawiły, że poznałam, ile radości sprawia mi świadczenie pomocy prawnej.

Zawód adwokata jest dla mnie nie tylko reprezentacją Klienta przed Sądem, ale przede wszystkim rozwiązywaniem problemów osób, które zwrócą się do mnie o pomoc. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie oraz wielowymiarowo – każdemu Klientowi udzielam porad również na dalsze etapy postępowania, bo sprawa nie zawsze kończy się wraz z uprawomocnieniem orzeczenia.

Obsługa Klientów indywidualnych oraz biznesowych wymaga nie tylko wiedzy prawniczej, jaką osiągnęłam w czasie studiów, aplikacji oraz prowadzenia własnej Kancelarii, ale także ciągłego doskonalenia zawodowego, jakie zdobywam odbywając liczne szkolenia oraz w trakcie studiów podyplomowych.

W swojej pracy staram się działać ze świadomością spoczywającej na mnie odpowiedzialności za losy zarówno Klientów indywidualnych, jak i tych, prowadzących działalność gospodarczą, a każdą sprawę traktuję z należną jej powagą oraz z pełnym zaangażowaniem.