Porady on-line

Kancelaria oferuje możliwość uzyskania porad on-line. W celu skorzystania z tej formy pomocy prawnej, należy przesłać szczegółowy opis problemu prawnego i pytanie. Można to uczynić poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY  lub e-mail: sekretariat@adwokatkrp.pl

W odpowiedzi Klient otrzyma ewentualne pytania uzupełniające wraz z wyceną i danymi do płatności.

W przypadku akceptacji wyceny, po uiszczeniu wynagrodzenia, Klient otrzyma odpowiedź we wskazanym terminie od 1 do 5 dni roboczych.

Zapraszam do kontaktu!